ReisgarantieregelingGarantie geregeld: STO Garant


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Outdoor Experience gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Outdoor Experience op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan Outdoor Experience, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Outdoor Experience.

Mocht Outdoor Experience voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.